Podkowa

Podkowę układamy wówczas, gdy pytająca o swą przyszłość osoba przychodzi do nas z konkretnym problemem do rozwiązania.

Karta 1 ukazuje przyszłość.

Karta 2 mówi o teraźniejszości.

Karta 3 obrazuje przyszłość.

Karta 4 podpowiada, w jaki sposób rozwiązać problem.

Karta 5 informuje o stsunku otoczenia do pytająceg.

Karta 6 charateryzuje trudności, opory, przyczyny niepowodzeń.

Karta 7 to ostataczny rezultat.

podkowa