Zakręt Życiowy

Osobiście często korzystam z opracowanego przeze mnie systemu, który nazwałam Zakrętem Życiowym:

Karty 1 i 2 informują o teraźniejszości.

Karty 3,4 i 5 przedstawiają rozwój wypadków, jaki rozegra się w najbliższej przyszłości.

Karta 6 opowiada o skutku tych zdarzeń.

Karta 7 reprezentuje wpływy zewnętrzne, otoczenie.

Karta 8 personifikuje pytającego.

Zakręt Życiowy precezyjnie określa najbliższe dni (od tygodnia do miesiąca).Prosząc karty o komentarz można u łożyć dalszych 10 kart (po 3 w rzędzie, ostatnia w dole) i otrzymać w ten sposób dodatkowe dane.