Wróżebna struktura tarota

W sensie dywinycyjnym, a do pewnego stopnia i ezoterycznym, karty tarota charakteryzują się różną mocą. Są wśród nich karty silniejsze i słabsze (w grze pierwsze noszą nazwę atutów, drugie-blotek).Hierarchia ich mocy zbudowana jest na wzór drabiny o siedmiu szczeblach.

1.Karty-transformacje(Rydwan,Koło Fortuny,Śmierć, Wieża, Świat)-karty te symbolizują przemianę, obrót losu spowodowany zewnętrznymi czynnikami, nad którymi trudno zapanować, fatum, wewnętrzny, psychiczny przymus itp.

2.Pozostałe karty Wielkich Wtajemniczeń-są one nieco słabsze od kart-transformacji, lecz tylko częściowo im ulegają

3.Asy-zawsze sygnalizują impuls, jakiś specyficzny stan, ingerencję z zewnątrz, gwałtowne spięcie, wypadek, itp.

4.Karty-bramy-3 Buław, 5 Kielichów, 8 Kielichów, 6 Mieczy, 8 Mieczy, as Pentakli, 6 Pentakli, 10 Pentakli. Oznaczono je trójkątem z dwoma pionowymi kreskami w środku.Symbolizują przejście, próg życiowy, zbliżające się rozstrzygnięcie, wyjątkową sytuacje tego, kamu stawiamy kabałe.

5.Dziesiątki i królowie-znamionują powagę chwili, pełnię, dostojeństwo, autorytet; są znakiem obecności Boga.

6.Pozostałe figury Arkanów Mniejszych

7.Blotki Mniejszych Wtajemniczeń-od 2 do 9. Dwie karty bramy(As Pentakli i 10 Pentakli) są kartami wyjątkowymi, posiadają bowiem moc asów( As Pentakli) i dziesiątek (10 Pentakli) będąc zarazem kartami-bramami. Stąd ich siła zbliżona jest do kart-transformacji, aczkolwiek nie tak intensywna i dominująca.

Głupiecnie ma określonej mocy. Jako nicość przejmuje cechy sąsiadującej z nim karty; jako karta 78 może przedstawić osobę, której wrózymy. Wtedy jego znaczenie decyduje o interpretacji wróżby.

Hierarchia mocy kart tarota odgrywa ważną rolę w dywinacji. Sąsiedztwo karty silniejszej powoduje odmienne rozumowanie przylegającej do niej karty słabszej. W wypadku, gdy stykają się karty z 1 i 7 szczebla wpływ ten jest przemnożony, gdy 1i2-mniejszy. To samo dotyczy pozostałych kart: np. 2 i 6 to mocny wpływ, 6i5-wpływ słaby, karty prawie równorzędne.